E-Newsletter Membership
Workshop
Aida Allahyari ile Denge Sanatı

Aida Allahyari ile Denge Sanatı

Denge vücut sistemleri ve Anatomisi & Denge farkındalık pratiği
4 Ağustos, 2024
Eric Powell in Istanbul!!!

Eric Powell in Istanbul!!!

Join Eric in a comprehensive 2 week program in Istanbul which will include regular studio sessions, workshops and Art of Assist Program
August 30th – September 13th, 2024
Atma Kriya Yoga with Yara Ulcay 2024

Atma Kriya Yoga with Yara Ulcay 2024

The inner journey starts when we realize that what fulfils our inner call and bring permanent bliss is not in any particular place, but within us. Reconnecting with our essence is the ultimate journey in life.
21&22 September, 2024
Lebriz Dedeoğlu ile 50 saatlik Yoga Alliance onaylı Restoratif Yoga Eğitimi

Lebriz Dedeoğlu ile 50 saatlik Yoga Alliance onaylı Restoratif Yoga Eğitimi

Bu program yoga uzmanı olsun olmasın Yoganın terapötik yönünü ve yoga fizyolojisini öğrenip pratiğine katmak isteyen beden ile çalışan herkese açıktır.
28 Eylül - 13 Ekim, 2024
Zeynep 1. ile  YogaŞala 200 Saat Yoga Temel Uzmanlaşma Programı

Zeynep 1. ile YogaŞala 200 Saat Yoga Temel Uzmanlaşma Programı

Hatha ve Vinyasa Yoga sistemlerinin temellerini tanımanız, bir yaşam anlayışı olarak Yoga’yı içselleştirme yolunda ilerlemeniz için tasarlanmış bu programla dilerseniz kendi pratiğinizi derinleştirecek, dilerseniz uzmanlaşma yolunda önemli bir adım atmış olacaksınız.
26 Ekim, 2024-23 Mart, 2025
Gita – The Divine Song with Yara Ulcay  2024

Gita – The Divine Song with Yara Ulcay 2024

The inner journey starts when we realize that what fulfils our inner call and bring permanent bliss is not in any place around, but inside us. Reconnecting with our essence is the ultimate journey in life.
6th October, 2024
Lebriz Dedeoğlu ile YogaŞala 200 Saat Yin Yoga Uzmanlaşma Programı 2024

Lebriz Dedeoğlu ile YogaŞala 200 Saat Yin Yoga Uzmanlaşma Programı 2024

Yin Yoga ile yoğrulmak, temellerini öğrenmek ve bu uygulamayı içselleştirmek ve bunu başkalarıyla paylaşmak isteyenler herkes için uygundur.
23 Kasım, 2024 - 27 Nisan, 2025

YogaŞala 300 Saat İleri Seviye Uzmanlaşma Programı ( 2023-2024 )

XCLOSE

YOGAŞALA 300 SAAT İLERİ SEVİYE UZMANLAŞMA PROGRAMI

 

Yoga Alliance Onaylı YogaŞala 300 Saat Yoga İleri Seviye Uzmanlaşma Programı, 200 Saat Temel Yoga Uzmanlaşma Programını tamamlamış ve Yoga kariyerine profesyonel bilinçle devam etmek isteyenler için tasarlanmış bütünlüklü bir programdır.

 

Amacı, Yoga’ya gönül vermiş ve temel Yoga bilgisine sahip uygulayıcı ve uzmanların bu yolda derinleşmesini ve zenginleşmesini mümkün kılmaktır.

 

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, dünya çapında geçerliliği olan Yoga Alliance RYT-300 belgesini almaya hak kazanacaktır.

 

300 Saatlik Program aşağıdaki 10 Temel Bölümden oluşmaktadır;

 

 

Ürün Kurtiç ile Vinyasa Krama Derinleşme Programı

Program Süresi : 40 Saat

Tarih : 30 Eylül-29 Ekim 2023

Açıklama : Tarihte ilk Vinyasa sistemi olarak kabul edilen ‘Vinyasa Krama’ bir yoga dehası olan Krishnamacharya’nın özgün yaratıcılığını ve derinlikli yoga ilhamını taşıyor.

Bu sistemi kökleri ile tanıyacağımız bu programda, hem teorik bilgiler hem de pratikler ile geleneksel bir yoga deneyimini birlikte paylaşacağız.

Detaylı bilgi için : https://yogasala.com/istanbul/tr/urun-kurtic-ile-40-saat-vinyasa-krama-derinlesme-programi-2023

 

 

Gamze De Lisen ile Fasyal Anatomi ve Fizyoloji Programı

Program Süresi : 40 Saat

Tarih : 11 Kasım-26 Kasım 2023

Açıklama: Fasya sistemi, tüm bedeni ve içindeki her şeyi (organlar, kaslar , kemikler, bağlar,damarlar…)  saran, birleştiren, ayıran, olmaları gereken yerde tutan bir ağdır. 

Vücuttaki tüm sistemler arasında  iletişimi sağlayan ve etkileşimde olan bir internet ağı gibi düşünülebilir.

 

Fasya sistemi temelinde insan anatomi ve fizyolojisini bir bütün olarak ele alıcağımız  30 saatlik eğitimde sadece teorik bilgi değil, uygulamalı pratiklere de yer verilecektir. 

 

  

Yara Ulcay ile Chakras, Nadis, Mudras, Bandhas, Pranayama and Meditation

Program Süresi : 20 Saat

Tarih : 6-14 Ocak 2024

Açıklama : Yoga, Beden, Zihin ve Ruhun birleşmesini sağlamak için eksiksiz bir sistemdir. Yoga pratiğinin en içsel ve derin yönleri, süptil bedenimize ve bilincimize doğrudan erişen uygulamalardır.

Bu program, Çakralarımızın ve Nadilerimizin dinamiklerini, vücut fonksiyonlarımız ve zihnimiz ile olan bağlantılarını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Mudralar ve Bandhalar uygulamalarının kendi enerjimizi harekete geçirmek ve yeniden yönlendirmek için nasıl önemli araçlar olduğunu ve zihin kontrolü ve bedendeki enerjiyi yeniden şarj etmek için önemli araçlar olan Pranayamaları anlamak.

Tüm uygulamalar, ruhu algılamak ve en yüksek bilinç durumlarına ve sonsuz mutluluğa ulaşmak için ideal durum olarak Meditasyona götürmelidir. Yoga yolunda gerçek bir içsel dönüşüm gerçekleşmelidir, aksi takdirde sadece bedenin, zihnin yüzeyini çizmiş oluruz. Birçok Arabuluculuk yaklaşımını keşfedeceğiz ve uygulamaları kapsayan çeşitli gerçekleri derinlemesine anlayacağız.

Program yoga eğitmenleri ve ileri düzey uygulayıcılar için tasarlanmıştır, seçilen içerik hem bireysel uygulamalar hem de gelecekteki öğretim için mevcut olacaktır.

 

Yoga is a full system to conduce the union of Body, Mind and Soul. The most internal and deep aspects of the yoga practice are the practices which directly access our subtle body and consciousness.

This course will lead to a better understanding the dynamics of our Chakras and Nadis, their interconnection with our body function and mind. Understanding how practices of Mudras & Bandhas are important tools for the activation and re-direction of our own energy and Pranayamas, the important tools for mind control and recharge of energy in the body.

All the practices should lead to Meditation as the ideal state for perceiving the soul and achieving the highest states of consciousness and eternal bliss. A true inner transformation must take place in the yogic path, otherwise we are only scratching the surface of the body, mind. We will discover many approaches of Mediation and understanding in depth the several facts embracing the practices.

The course is designed for teachers and advanced practitioners, the content selected will be available for both self-practices and future teaching.

Not: Bu modül için Türkçe çeviri sağlanacaktır.

 

 

Gönenç Sılay ile Hamile Yogası Programı

Program Süresi : 30 Saat

Tarih : 17 Şubat- 10 Mart, 2024

Açıklama:Bu program, hamilelik sürecinde Yoga yapmak isteyen hamilelere nasıl güvenli Yoga yaptırılır,  hamilelere özel grup ve özel seanslar nasıl tasarlanır  konularını temel almaktadır.

Ayrıca program hamilelik sürecinde değişim gösteren anatomik yapı, hamileler için uygun nefes ve meditasyon uygulamalarınıiçerir.

 

 

Ürün Kurtiç ile Ayurveda Programı

Program Süresi : 30 Saat

Tarih : 16-31 Mart, 2024

Açıklama: 2 bölümden oluşan bu modülde öncelikle Ayurveda'nın temellerini felsefe, yaşam anlayışı ve beslenme sistemi olarak incelenecek.

İkinci bölümde ise özellikle yoga terapi sürecini destekleyecek Ayurvedik Yoga öğretisini işlenecek.Buna göre kişiye özel beden yorumlaması, asanaların enerji ve dosha özellikleri, Ayurvedik sekans hazırlamanın metodolojisi,  sık karşılaşılan sorunlara dengeleyici yaklaşımları tanıyacağız. Bu sayede, kendinize ve öğrencilerinize bu bilgelik eşliğinde daha derinlikli destek vermek mümkün olacaktır.

 

 

Lebriz Dedoğlu ile Restoratif Yoga Programı

Program Süresi : 40 Saat

Tarih : 11 Mayıs- 26 Mayıs 2024

Açıklama: Her yaş , beden tipi ve sağlık durumundaki kişilerde uygulanabilen Restoratif Yoga fiziksel, zihinsel ve duygusal rahatlamayı teşvik ederek parasempatik sinir sistemi üzerinde çalışır ve kişinin denge haline erişebilmesi için bize araçlar sunar.

Bedeni rahat ve kolayda olduğu pozisyonlarda yardımcı araçları kullanarak desteklediğimiz böylece sıhhati ve rahatlamayı, gevşemeyi kolaylaştıran meditatif bir bilinçli rahatlama uygulamasıdır

Bu Program Restoratif yogayı kendi pratiğine dahil etme ve başkalarına uygulayabilme metodlarını sunmaktadır

 

 

Canan Özgür ile İleri Seviye Pratikler ve Sekans Hazırlama Teknikleri

Program Süresi : 30 Saat

Tarih : Eylül- Ekim 2024

Açıklama: Bu modülde katılımcılar kendi ileri seviye ders pratiklerini geliştirirken, deneyimli katılımcılar için ileri seviye güvenli yoga pratiği serileri hazırlama ve uygulama tekniklerini öğrenecekler.Bu modül özgün ve komplike Vinyasa serilerine odaklanacaktır.

 

 

Ürün Kurtiç ile İleri seviye Yoga Felsefesi ve Tarihçesi ve Yoga Etikleri

Program Süresi : 30 Saat

Tarih :  Kasım- Aralık, 2024

Açıklama: Yoga öğretisinin tarihsel sürecinde birbirine el veren felsefi ve pratik ekolleri daha derinden inceleme fırsatı bulacağımız bu programda, kişinin kendi yolunu seçmesine alan açan engin yaklaşımları tanıyacağız.

 

Modülün ilk bölümü; Vedik dönem, Upanishadlar ve Samkhya ile temellenen Antik Yoga'nın temel kavramları ile güçlü bir şekilde köklenmek başlayacaktır. Bu temel üzerinden Klasik döneme ilerleyeceğiz ve birbiri ile benzerlikleri kadar çelişkileri de değerlendireceğiz. Son bölümde ise; Modern Yoga döneminde pratiklerde oluşan önemli değişimler, Batı'da yaratılan yeni ekollerin tarihçesi ile birlikte sosyo-politik süreci gözlemleyeceğiz. Yoga'nın antik ve yeni metodlarının farklılaşan potansiyellerini karşılıklı değerlendirip, yaşadığımız dönemin gerçeğine uygun köprüler inşa etmenin yollarını araştıracağız.

 

 

Sıdıka Güçkan ile Yogayı Her Yaşa Uyarlamak

Program Süresi : 10 Saat

Tarih : Aralık, 2024

Açıklama: 60 Yaş üstü kişilerin yogayı günlük fiziksel rutinlerine etkili ve güvenli bir sekilde dahil etmek için tasarlanmış bu program , bu  yaş grubunun bir takim saglik problemleri de göz önünde bulundurularak esneklik ve dengelerini geliştirebilecekleri ve zaman içinde güçlenebilecekleri güvenli yoga pratiği hazırlama ve uygulama tekniklerini içermektedir.

 

 

İleri Seviye Mentorluk Programı

Program Süresi : 30 Saat

Tarih : 300 Saatlik Program tarihleri içinde tercih ettiğiniz tarihlerde yapılabilir.

Açıklama : Yoga Uzmanı olup daha ileri seviyede Yoga’da uzmanlaşmak ve derinleşmek isteyen katılımcılar için 30 Saatlik ileri seviye YogaŞala Mentorluk Programı.

300 saatlik uzmanlık programı katılımcılarına yönelik bu programla katılımcıların yoga bilgilerini tecrübeli bir mentor vasıtası ile yeniden değerlendirebilmeleri ve Yoga uygulamalarında derinleşebilmeleri için özel olarak tasarlanmış bir programdır.

 

 

YER: Program YogaŞala Stüdyolarında gerçekleşecek.

 

TARİH: Eylül, 2023- Aralık, 2024

  

ÜCRETLER :

 

Program Ücreti : 3750 USD

 

Erken Ödeme Ücreti : 3200 USD  (15 Ağustos 2023 tarihine dek yapılacak ödemelerde geçerlidir),

 

5 Taksitli Program Ücreti: 790 USD  (İlki 15 Eylül, 2023 olmak üzere her 3 ayda bir ödeme yapılması durumunda) (Ödeme tarihleri : 15 Eylül, 2023 , 15 Aralık, 2023, 15 Mart, 2024 ve 15 Haziran, 2024 )

 

**** Ödemeler o günkü kur üzerinden Türk Lirası olarak tehsil edilecek.

 

 

 

Ürün Kurtiç :

Ürün, 2003 yılında Ashtanga Yoga’yla Londra'da sanat eğitimi alırken tanıştı. Yoga sistemini derinlikli olarak öğrenebilmek için Hindistan'a doğru yola çıktı...Hindistan her sene geri döndüğü ikinci evi olurken, yoga ise tüm yaşamını emanet ettiği müthiş bir yolculuğa dönüştü.

Dünyanın her köşesinde Yoga Felsefesi, Ayurveda ve Hatha Yoga pratiği üzerine uzmanlaşırken 2009'da Richard Freeman ile tanışmak bir dönüm noktası olmuştur. Richard ile tamamladığı ileri seviye eğitimlerin ardından, 2014 yılında Krishnamacharya'nın en uzun süreli öğrencisi Sriwatsa Ramaswami rehberliğinde orjinal Vinyasa Krama sistemini çalışmaya başladı. Seneler içinde yoga algısı giderek derinleşerek yeni araştırma ve keşif süreçlerine el verdi.

Beden hareket bilinci, enerji sistemi ve nefes öğretileri üzerine yoğunluklu olarak odaklanan Ürün, ilham bulduğu bu yolculuğu paylaşmaktan mutluluk duyuyor.

 

 

Gamze De Lisen

Gamze,İstanbul’da Marmara Üniversitesi sinema bölümünü 2003 yılında bitirdi.

ArdındanTayland’a gidip tay masajı ve bitkilerin kas ağrılarında dışarıdan kullanımlarıyla ilgili egitimler aldı. Daha sonra Tazmanya’daki migren kliniğinde ve Avustralya’da ceşitli hastanelerde, osteopath ve chiropractor’larla ağri kliniklerinde, spor ve detoks merkezlerinde calıştı. Amerika ve Bali’de kısa süreli eğitimlere katıldı,

Gamze 20 yıldan fazla bir süredir danışanlarının ağrısız bir yaşam sürmeleri için çalışıyor. Posturel bozukları dengelemek, sağlıklı, dinç , sorunsuz bir bedene kavusmak için kişilerin bedenleriyle kurmaları gereken ilişkiyi kesfetmelerine yardım edip , kendi kendini iyileştirebilmeleri, kimseye muhtac olmadan ağrılarını geçirmeyi öğretiyor.

 

 

Yara Ulcay :

Yara Ulcay is a Senior Yoga Teacher with more than 30 years of Yoga journey.  She received trainings with several famous Yoga teachers around the world, since her first TT with Regina Shakti, in 1992, at Brazil. She was one of the first Yoga teachers who brought the Yoga wisdom to Turkey, since she moved to Istanbul in 1996 and start teaching first yoga groups. Among several trainings she completed 600 hours Yoga Alliance TT with Hart Lazer. She conducted numerous TT’s since 2012.

From the various Yoga paths, she highlights Meditation and Yoga philosophy as fundamental practices, since those practices and ancestral knowledge are both tools and goals of a journey of a true Yogi.

Yara has experience and is sharing with great joy all those amazing practices she has gathered for teachers along her path.

 

 

Gönenç Sılay :

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra bir süre İspanya'da yaşadı.  İstanbul'a döndükten sonra  11 yıl boyunca profesyonel iş hayatı içerisinde çeşitli kademelerde çalıştı.


2010 yılında tanıştığı yoga sayesinde sorunsuz bir hamilelik dönemi geçirdi ve hatırladığı zaman onu gülümseten bir doğum tecrübesi yaşadı. Doğum sonrası Mey Elbi'den 200 saatlik temel yoga uzmanlık programı; Mey Elbi- Naz Şarman - Sinem Er'den 150 saatlik ileri seviye yoga uzmanlık programını; Yogakids'den 32 saatlik çocuk yogası ve Şaylan Yılmaz'dan 70 saatlik hamile yogası uzmanlaşma programlarını aldı. YogaŞala'nın mentorluk programı kapsamında Sandrine Kamhi ile çalıştı. 2015 yılında; Berlin'de Cyndi Lee ile 300 saatlik OM Yoga uzmanlaşma programını tamamladı. Halen Yogaşala'da Hart Lazer ile 150 saatlik terapi yaklaşımlı ileri seviye uzmanlaşma programına devam ediyor. Aynı zamanda şimdiye kadar aralarında Elena Brower, Seane Corn, Carlos Pomeda gibi önemli uzmanların bulunduğu birçok yoga atölyesine katıldı.


Yoga onun için hem matın üzerinde hem de hayatta kendi özüne yaptığı ve onu her daim sarmalayan, şaşırtan, heyecanlandıran , dönüştüren bir yolculuk... Yoga pratiği ve bu pratiğin ardındaki felsefe sayesinde evrenle bütünleştiğini ve huzur bulduğunu hissediyor. Önünde hala gidecek uzun bir yol var, ama şimdiden hissettiği dinginlik onu daha iyi bir insan yaparken, hayatını  da anlamlandırıyor ve bir yoga uzmanı olarak deneyimlediği bu dinginlik hissini paylaşmak istiyor.

 

 

Lebriz Dedeoğlu :

Yogaya 2005 yılında hamile yogası ile başladı. Yin Yoga Yogada Uzmanlaşma programı ile yoga seansları vermeye başladı.

Richard Freeman ile Yoganın Özü, Hart Lazer ile Güvenle Öğretmek, Ürün Kurtiç ile Temel Yoga, Paul Grilley ile Anatomi, Bernie Clark ile Omurga Anatomisi eğitimlerini bitirdi.

Leiden Üniversitesi Bilinçli Farkındalık, Svagito  Liebermeister’ın Osho Aile Dizilimi ve Zen terapisi,  Devapath, Dwari ile Elmas Nefes ve Meditasyon, Universal Enerji atölyelerine katıldı. Yoga ile katılımcılarının kendi nefeslerini, ışıklarını, içlerindeki gerçek sevgiye ulaşmaları konusunda cesaretlendiriyor. Profesyonel yaşamında da davranış, kalite ve liderlik seansları veren Lebriz, yoganın terapisel koşulsuz mutluğunu yoga matı üzerinde paylaşıyor.

 

 

Canan Özgür :

Yoga ile yoğun spor yaptığı 2009 yılında tanıştı. Ve ardından tam da ihtiyacı olan şeyi bulduğunu anlayıp 2010’da  Yogasala’nın eğitmenlik eğitimine katıldı. Daha sonraki yıllarda pek çok değerli öğretmenlerden eğitimler ve workshoplar aldı.

2014-2015 Hart Lazer uzmanlık ve terapi eğitimi,

2016-2017 Maty Ezraty Paris ve Berlin “Uzmanlık”eğitimleri 2018-2020 Hart Lazer 300 saat Uzmanlık ve terapi eğitimleri son olarak katıldığı uzmanlaşma programları.

Hala araştırıyor, okuyor, öğreniyor, merak ediyor ve keşfediyor.

 

 

Sıdıka Güçkan :

Sıdıka yogaya 2010 senesinde Micheal Saunders ‘la Yogaşala da başladı.Nefes , beden ve zihin bütünlüğünün kendisinde yarattığı değişikliği fark ettikten  sonra yoga hayatının bir parçası oldu.

Tamamladıgı programlar ve atölyeler:

Yogasala’da Ürün Kurtiç ile 200 saatlik  Yoga Alliance onaylı temel yoga uzmanlık programı (2014)
Yara Ulcay ile 90 saat mentorluk programı (2015)
Yogasala’da Hart Lazer 360 derece yoga terapi (2015)
Yogasala’da Hart Lazer ile 300 saatlik Yoga Alliance Onaylı Terapi Yaklaşımi ile ileri seviye uzmanlık programı (2015-2017)
Space Yoga Taipei City 40 saatlik Yoga Alliance onaylı Ramanand Patel-Hart Lazer geriye acılmalar ve twistler(burgular) atölyesi (2019)
Hart Lazer ile Asana,nefes ve meditasyon atölyeleri (2020-2022)


Sıdıka 2015 den beri hocası olarak kabul ettigi, öğretilerinden etkilendigi  Hart Lazer  ile yoga calışmalarına devam etmektedir.Son zamanlarda  hocasıyla  hayatı  oldugu gibi kabul etmek üzerine meditasyon ve nefes çalışmalarına ağırlık vermiştir.
Seanslarında nefes uyumuyla hareketlerin beden mekanigine uygun, güvenli yapılmasına odaklanmaktadır.
Yoganın herşeyin ötesinde spirituel bir disiplin olduğuna inanmaktadır.

 

KEEP TRACK OF US
E-Newsletter Membership
YOGAŞALA
NİŞANTAŞI
0212 241 00 67
YOGAŞALA
ETİLER
0212 351 00 96
YOGAŞALA
BAĞDAT CADDESİ
0216 330 50 31
Copyright (C) 2015 YogaŞala